Het persen van stro door Verschoor:

Verschoor gaat wat betreft het persen van stro normaal gesproken op de volgende manier te werk: het begint met het leggen van contacten en het maken van contracten met akkerbouwers voor het persen van stro gedurende de oogstperiode.

Tijdens deze periode begint ons werk zodra het graan, rogge, e.d. gedorst is. Op dat moment beginnen onze controleurs het stro meerdere keren per dag het vochtgehalte van het stro te checken. Wanneer het stro droog genoeg is komt wordt er een team met de tractors en grootpakken persen naar het land gestuurd en beginnen zij de stropakken te persen.

Tijdens het persen wordt door shovels de pakken van het land opgepikt en direct op vrachtwagens gestapeld. Deze vrachtwagens brengen het stro naar een van onze opslaglocaties waar het stro wordt opgeslagen voor gebruik- en handelsdoeleinden.

Voor het persen van stro maakt Verschoor gebruik van 14 eigen Krone HDP grootpakkenpersen. Door deze grote capaciteit kunnen wij ervoor zorgen dat het stro vrijwel direct geperst kan worden nadat het stro droog genoeg is. Dit minimaliseert dus de tijd dat het stro op het land is waardoor de akkerbouwer zo snel mogelijk weer kan gaan beginnen met het ploegen en bewerken van zijn land.

Ook kunnen wij door ons unieke kringloopconcept aan de akkerbouwers meststoffen aangeleverd worden waardoor zij een zorg uit handen genomen wordt. Voor biologische akkerbouwers is dit extra interessant doordat dit garandeert dat zowel de producten als het stro wat van het land komt ook 100% biologisch is.