VeWa Röhstoffe GmbH:

VeWa Röhstoffe, kortweg VeWa haalt paardenmest op bij maneges en andere paardenbedrijven in Duitsland. De mest wordt gedeeltelijk gebruikt binnen het eigen bedrijf voor het maken van champignon substraat, maar ook de handel met derden behoord tot onze activiteiten.

Ook is het volgens ons van belang om in te spelen op de klant en daarom bepalen we samen met hen op welk moment het beste uitkomt om de mest op te halen. Dit kan dan ook variëren van het ophalen van mest meerdere keren per week tot een keer per twee weken.

Verder kunnen wij ook contracten aanbieden binnen ons kringloopconcept, waarbij wij zowel de verantwoordelijkheid op ons nemen voor het leveren van stro als het ophalen van de mest, waardoor de klant een zorg uit handen wordt genomen.