Loonwerk door Verschoor Handels und Logistik:

VHL verricht ook loonwerk in het oosten van Duitsland voor derden, waaronder voor de klanten van onze bedrijven. Hierbij moet u denken aan het inzetten van onze stropersen in dienst van akkerbouwers of het uitrijden van de geleverde champost en kippenmest over de velden.

Ook is het mogelijk een aantal van deze machines te huren. Voor meer informatie kunt u hier terecht om contact met ons op te nemen.