Het Verschoor kringloop concept:

Uniek aan het concept van Verschoor is dat wij de aanvoer van stro, kippenmest en paardenmest in eigen hand kunnen houden. Het stro en kippenmest wordt namelijk aangeleverd via ons bedrijf VHL en de paardenmest door VeWa. Op deze wijze staat het bedrijf garant voor het gebruiken van kwalitatief goede grondstoffen. Dit is de belangrijkste voorwaarde voor de productie van deze substraten.

Ook handelen we in het restproduct van de champignonteelt, de champost. Dit leveren we aan dezelfde akkerbouwers bij wie wij in eerste instantie het stro hebben geperst voor de productie van de substraten. Hierdoor hoeft de klant zich geen zorgen meer te maken over de beschikbaarheid van deze meststoffen.

Daarnaast leveren wij ook stro aan maneges, die dit gebruiken als bedekking voor hun stallen. Bij dezelfde stallen halen we dan ook het paardenmest weer op waardoor wij zelf de aangeleverde kwaliteit kunnen gebruiken en dat voor de compostering gebruikte mest aan al onze eisen voldoen.

Verder handelen we ook in kippenmest en doordat wij rechtstreeks in contact zijn met onze klanten kunnen wij ook garanderen dat de kippenmest van een kwalitatief hoge standaard is.

Er moet ook benadrukt worden dat ook het transport van zowel alle grondstoffen en het eindproduct in eigen hand is. Hierdoor kunnen wij garanderen dat ook het transport aan alle gestelde eisen voldoet.

Voor het maken van biologisch compost is het kringloopconcept van groot belang. Door het aanleveren van compleet biologische meststoffen aan akkerbouwers kunnen zij ook 100% biologische producten en stro produceren. Dit biologisch stro wordt hierna geleverd aan de maneges, paardenbedrijven en pluimveebedrijven, waar we ook weer de paardenmest en kippenmest ophalen voor het gebruik tijdens het composteringsproces.

Omdat wij in de gehele keten aanwezig zijn kunnen we dus ook de totale kwaliteit bewaren en garanderen dat overal voldaan wordt aan de gestelde eisen voor biologische producten.