Kippenmest:

Verschoor handelt in en exporteert ook kippenmest, welke ingekocht en opgehaald wordt bij pluimveebedrijven. Ook leveren wij aan de desbetreffende bedrijven onder andere (gehakseld) stro waardoor ook zij in het geval van ons biologische compost aan de gestelde eisen kunnen voldoen.

VPS kan dan ook garanderen dat al onze producten van kwalitatief goede grondstoffen gemaakt worden en in het geval van biologisch substraat ook daadwerkelijk 100% biologisch is.